Balíček S

100 EUR

mesačná fakturácia

 • do 25 dokladov*
 • do 1 zamestnanca
 • DPH / KH / SH
 • DPPO / DPFO
 • účtovná závierka

Balíček M

200 EUR

mesačná fakturácia

 • do 50 dokladov*
 • do 5 zamestnancov
 • DPH / KH / SH
 • DPPO / DPFO
 • účtovná závierka
 • mesačné výkazy

Balíček L

400 EUR

mesačná fakturácia

 • do 100 dokladov*
 • do 10 zamestnancov
 • DPH / KH / SH
 • DPPO / DPFO
 • účtovná závierka
 • mesačné výkazy
 • generálna plná moc pred FÚ**

Balíček XL

800 EUR

mesačná fakturácia

 • do 200 dokladov*
 • do 20 zamestnancov
 • DPH / KH / SH
 • DPPO / DPFO
 • účtovná závierka
 • mesačné výkazy
 • generálna plná moc pred FÚ**

Balíček FO

140 EUR

ročná fakturácia

 • pre fyzické osoby
 • neplatca DPH
 • do 40 dokladov***
 • bez zamestnanca
 • DPFO
 • účtovná závierka
 • ročné výkazy

Balíček PO

200 EUR

ročná fakturácia

 • pre obchodné společnosti
 • neplatca DPH
 • do 50 dokladov***
 • bez zamestnanca
 • DPPO
 • účtovná závierka
 • ročné výkazy

Individuálny balíček služieb

 • ide o individuálne nacenenie služieb, ktoré nezapadajú do nami ponúkaných balíčkov

Daňové poradenstvo

 • 80 EUR za hodinu

Mzdová agenda

 • 15 EUR za zamestnanca

 • * spracovanie účtovných dokladov mesačne, okrem vydaných faktúr a banky, ktoré sa importujú automaticky
 • ** základné zastupovanie pred FÚ pod generálnou plnou mocou daňového poradcu
 • *** spracovanie účtovných dokladov ročne, okrem vydaných faktúr a banky, ktoré sa importujú automaticky
 • Mesačné ceny za naše služby sú uvedené bez DPH.

Kde nás nájdete?

Ak máte nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať.